Reflectii la modulul 8

Cum aţi răspunde la întrebarea esenţială a cursului?
Cum poate fi cel mai eficient folosită tehnologia, pentru a susţine şi a evalua achiziţiile elevilor?
Reflectaţi asupra activităţilor, asupra abilităţilor şi abordărilor discutate în acest modul şi în întregul curs.
Luaţi în considerare întrebări precum:
Cum mă pot pregăti şi cum pot facilita o prezentare eficientă?
Cum pot oferi feedback constructiv?
Care consideraţi că este cel mai valoros element al cursului?
Cum vă influenţează pregătirea primită practicile de predare?
Din tot ce aţi învăţat, ce anume credeţi că va avea cel mai mare impact asupra activităţilor de învăţare a elevilor?

Reclame

Reflectii la modulul 7

Atentie! Scrieti reflectiile pentru modulul 7 pe blogul dumneavoastra

Reflectaţi asupra activităţilor, abilităţilor şi abordărilor discutate în acest modul în blogul personal. Efectuaţi următorii paşi pentru a crea o înregistrare blog şi pentru a schimba idei cu privire la blog-ul dumneavoastră cu un alt participant:
1. Deschideţi blog-ul dumneavoastră.
2. Reflectaţi asupra modului în care focalizarea din acest modul v-a ajutat să planificaţi şi creaţi unitatea.
• Ce face un facilitator într-un program de instruire centrat pe elevi ?
• Cum pot folosi tehnologia pentru a susţine practicile mele de instruire?

Gândiţi-vă ce impact vor avea cunoştinţele câştigate asupra modul de predare şi asupra procesului de învăţare al elevilor. Înregistraţi –vă modul de a gândi, învăţămintele cheie, întrebările sau îngrijorările..
3. Împărtăşiţi blog-ul cu un partener:
a. Faceţi schimb de adrese de blog.
b. Identificaţi pentru care înregistrare blog doriţi ca partenerul să dea un răspuns.
c. Citiţi înregistrarea blog a partenerului.
d. Scrieţi un răspuns la ideile şi reflecţiile din blog.
4. Discutaţi cu partenerul despre modul în care s-a modificat înţelegerea şi
cunoştinţele voastre în timp.
5. Ca grup, pe acest blog, discutaţi experienţa reflecţiei asupra procesului vostru de învăţare de-a lungul timpului

Reflectii la modulul 6

Reflectaţi asupra aspectelor în care acest modul v-a ajutat să planificaţi şi să creaţi unitatea de învăţare răspunzând la întrebările:
Cum îi pot ajuta pe elevii mei să-şi organizeze propria activitate de învăţare?
Cum pot susţine diversele nevoi ale elevilor?
Gândiţi-vă ce impact vor avea cunoştinţele câştigate din acest modul asupra modului dvs. de predare şi asupra studiului elevilor.

Reflectii la modulul 5

Reflectaţi asupra modului în care aspectele-cheie ale acestui modul v-au ajutat să planificaţi şi să creaţi unitatea de învăţare.
• Cum pot evalua procesul de învăţare al elevilor?
• Cum îi pot implica pe elevi în procesul de evaluare?
Gândiţi-vă la felul în care informaţiile obţinute pe parcursul acestui modul pot influenţa modul dumneavoastră de a preda şi procesul de învăţare al elevilor.
Consemnaţi gânduri, elemente esenţiale învăţate, întrebări sau aspecte care vă preocupă.

Reflectii modulul 4

Cum poate realizarea unei aplicaţii ale elevului să mă ajute să clarific aşteptările pe care le am de la unitate şi să-mi îmbunătăţesc proiectarea instruirii?
Cum mă pot asigura că elevii vor atinge obiectivele de învăţare în momentul în care creează proiectele lor şcolare?
Gândiţi-vă la modul în care informaţiile pe care le-aţi obţinut prin acest modul vor avea un impact asupra modului dumneavoastră de a preda şi asupra procesului de învăţare al elevilor. Înregistraţi gândurile, elementele esenţiale învăţate şi întrebările şi aspectele pe care le consideraţi îngrijorătoare.
Reflectaţi asupra activităţilor, abilităţilor şi abordărilor avute în vedere în acest modul.

Reflectii la modulul 3

Reflectaţi asupra modului în care punctul central al acestui modul v-a ajutat să planificaţi şi să creaţi unitatea de învăţare.
• Cum pot utiliza Internetul pentru a sprijini procesul de predare şi procesul de învăţare al elevilor?
• Cum pot să asigur utilizarea responsabilă şi corespunzătoare a Internetului?
Gândiţi-vă la modul în care cunoştinţele pe care le-ţi dobândit din acest modul vor avea impact asupra procesului de predare şi a procesului de învăţare al elevilor. Înregistraţi-vă părerile, elementele cheie învăţate şi întrebările sau problemele în reflecţiilor dumneavoastră.

Reflectii modulul 2

Verificaţi întrebările ajutătoare şi punctele cheie din Modulul 2, pagina 2.33 şi gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi pot fi folosite în instruire sau planificare.
Reflectaţi asupra modului în care punctul central al acestui modul v-a ajutat să vă planificaţi şi să vă creaţi unitatea de învăţare.
o Cum pot întrebările de incadrare a proiectelor să contribuie la susţinerea modului de învăţare a elevilor
mei?
o Cum îmi pot planifica evaluarea continuă centrată pe elev?

Reflectii Modulul 1

Reflectaţi asupra modului în care acest modul v-a ajutat să vă creaţi şi să vă planificaţi unitatea de învăţare.
• Cum pot proiectele să-i ajute pe elevii mei să atingă competenţele specifice şi obiectivele de referinţă şi să îşi dezvolte abilităţi le necesare în secolul XXI?
• Cum pot utiliza proiectele pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare al elevilor?
Luaţi în considerare impactul informaţiilor obţinute în acest modul asupra stilului de predare propriu şi învăţării elevilor (dvs.) Notaţi păreri, întrebări sau motive de ingrijorare.

Modul 1

Acasa

Cititi blogul grupei 1 din judetul Sibiu din cadrul Proiectului strategic „Instruire in societatea cunoasterii”.
In acest blog se vor impartasi experientele si informatiile in comunitatea celor care parcurg stagiul din programul de formare.
Se pot adauga pagini sau sub pagini in functie de structura pe care o veti considera potrivita.
Lista link-urilor utilizate in cadrul cursului

Metodologia Metodologie organizare si desfasurare cursuri

Mihaela Seusan

formator